Skip to content

套件清单

底盘及其配件

序号 名称 数量 图片 规格参数
1 差速小车底盘 1个 4e7c3455568e4d38095eabe0e0dfcd6 含编码器TT电机*2:
6V,350RPM 金属输出轴
2 摄像头固定支架 1套 23d019fde2b66933ba7a044070d4d35
3 橡胶轮胎 2个 b558525524329d236e162f4348d4989
4 万向轮及3D支架 1个 265aa8de11defb183120c4a8cb2a23d

控制器及其配件

序号 名称 数量 图片 规格参数
1 运动控制板 1块 e1db5c13a17add8e9c038c483f46744 STM32F1
2 Type-C供电转接板 1个 a732fff5dc85eaae5f42250c0f644ec Type-C to Type-C
5V,4A
3 动力电池
(含魔术贴)
1块 cd1e26e83789fec336a2977a9cfd4bf 12.6V,2200mah

处理器及其配件

序号 名称 数量 图片 规格参数
1 RDK X3
(旭日X3派)
1套 IMG20220831111000 CPU:ARM Cortex-A53,4*Core,1.5GHZ
BPU:Bernoulli Arch, 2*Core,up to1.0G,5Tops
内存:4GB LPDDR4 RAM
2 散热片 1个 IMG20220831111028
3 串口模块(含数据线) 1个 2936c058d876277fd08cfee3b5cac89~1 USB to TTL
4 TF卡 1张 8c3f4ae0006cec00a079a817d2809b8 SanDisk 32GB
(塑料/纸盒包装随机发货,规格相同)

传感器及其配件

序号 名称 数量 图片 规格参数
1 摄像头 1个 ed400e9b99d3a8b48b62f87b8111c70~1 400W
排线长15cm
2 姿态传感器
(导航版附带)
1个 20220831083912 JY61P陀螺仪
(已焊接在控制器板卡上)
3 激光雷达
(导航版附带)
1个 dcdfccfb586d1cfb3845945c991db57 EAI YDLIDAR X3
采样频率:3000
扫描频率:5~10Hz
扫描角度:0~360°
绝对误差:2cm
4 激光雷达亚克力板
(导航版附带)
1块 438e7987d82e2782208890c1c037ee5

其他配件

序号 名称 数量 图片 规格参数
1 充电器 1个 739400460d05f410e53779dcc5b0f0c 12.6V,美规,800MA
2 课程兑换卡 1张 a47e4192-7d8f-4d55-9109-4691028d96d3 古月学院课程兑换码
3 车牌编号贴纸 2个 c5244f18-4d2e-4f55-8117-935afe71eed4
4 雷达贴纸
(导航版附带)
4个 081bbf9d-4e3b-41bc-9378-525276e73c5a
5 TypeC数据线 1条 1185fc6d3c277f6746ed3134f3fb256 USB to Type-C 30cm
6 串口通信线 1条 7103865c5b66d724c16d6dd155fb210 10cm
7 螺丝、铜柱 若干 47206c13cdedfe887dd3810ef055416
8 读卡器 1个 9381178fb688b284020dcdb20f806c0
9 螺丝刀 1个 dbf059d338cb656e5610486afe527c9
10 扳手 1套 image-20220902220914660 视觉版:1把
导航版:2把
11 说明书 1份 image-20220902220612618

图片1